Het is de ergernis van boer en tuinder: als dader te worden aangewezen van allerhande rampspoed, terwijl de bewijzen daarvoor ontbreken. ‘Aannames’ in plaats van ‘zeker weten’ voeren soms de motivatie voor beleidsmaatregelen. Daarbij drukken financiers hun stempel op het wetenschappelijke beleidsonderzoek, door van de wetenschappers een eenzijdige benadering te eisen, wat leidt tot eenzijdige uitkomsten.

De Stichting AgriFacts (STAF) heeft als doel: Het financieel ondersteunen van toetsingen van de onderbouwing van land- en tuinbouwbeleid en publicaties/rapportages die verband houden met het land- en tuinbouwbeleid. De toetsingen worden uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksjournalisten en wetenschappers en/of studenten.

Kritisch denken en zorgvuldig rapporteren over land- en tuinbouw worden hierdoor bevorderd.

STAF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72793961.

Deel via: