Stichting AgriFacts (STAF) werft fondsen voor haar onderzoeken en juridische procedures. Wilt u STAF steunen? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk hieronder de mogelijkheden. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.


Word Donateur Abonnee en ontvang het STAF-magazine

Word donateur abonnee (150 euro per jaar) en steun het onderzoek en de juridische procedures van STAF. Als donateur-abonnee ontvangt u ieder kwartaal het STAF-magazine met de nieuwste feiten checks en informatie over de procedures.


Een vrijwillige donatie via iDeal

Met onderstaand formulier kunt u via iDEAL doneren. Geef zelf het bedrag op (let op: typ alleen getallen, geen tekens). Uw gegevens zijn niet verplicht om in te vullen. 

Bedrag


Vrijwillige donatie via de bank

Wilt u STAF steunen en een bedrag overmaken via de bank? Dat kan. Maak een vrijwillige bijdrage over op bankrekeningnummer NL33 ABNA 0830 3133 70  t.n.v. Stichting Agri Facts te Zeist. Voor grotere bedragen is het ook mogelijk een afschrift te ontvangen.


Bijdragen aan één specifiek onderzoek

Het is voor bedrijven en organisaties mogelijk een specifiek onderzoek te ondersteunen met een groter bedrag (vanaf 1.000 euro). Dat kan volledig anoniem. Neemt u hiervoor contact op met een van de bestuursleden of via het contactformulier.


STAF doet geen enkele mededeling over haar donateurs. Het staat donateurs vrij om zelf al dan niet naar buiten te brengen dat zij STAF steunen.

Er zijn talrijke thema’s die een grondige controle op juistheid behoeven. Partijen die fondsen beschikbaar stellen en bondgenoten van STAF kunnen thema’s voordragen voor onderzoek. STAF maakt de afweging welke onderwerpen wel en niet worden opgepakt. De afweging wordt gemaakt op basis van het beschikbare budget (zijn er voldoende fondsen/gelden beschikbaar) en of de juiste (wetenschappelijke/juridische) expertise is in te huren.

Deel via: