Met onderstaand formulier kunt u via iDEAL doneren. Geef zelf het bedrag op (let op: typ alleen getallen, geen tekens). Uw gegevens zijn niet verplicht om in te vullen. 

Naam

E-mailadres

Project

Bedrag €*Stichting Agri Facts (STAF) werft fondsen voor haar onderzoeken en werkzaamheden. Wilt u bijdragen aan STAF? Dat kan! Word STAF-bondgenoot.

Er zijn talrijke beleidsthema’s die een grondige controle op juistheid behoeven. Alleen partijen die fondsen beschikbaar stellen en bondgenoten van STAF bepalen welke thema’s prioriteit krijgen. STAF-bondgenoten kunnen vraagstukken aandragen en hun stem laten gelden in bondgenoot-peilingen.

Het Bestuur maakt de afweging welke onderwerpen wel en niet worden opgepakt. De afweging wordt gemaakt op basis van het beschikbare budget (zijn er voldoende fondsen/gelden beschikbaar), is de juiste (wetenschappelijke) expertise te realiseren, verwachten we met het resultaat het beleidsmatige verschil te kunnen maken.

Word STAF-bondgenoot

Wilt u STAF steunen? Dat kan. Maak een vrijwillige bijdrage over op bankrekeningnummer NL33 ABNA 0830 3133 70  t.n.v. Stichting Agri Facts te Zeist.

Als STAF-bondgenoot bepaalt u mede welke onderzoeken prioriteit moeten krijgen.

Bijdragen aan één specifiek onderzoek

Het is voor bedrijven en organisaties mogelijk een specifiek onderzoek te ondersteunen met een groter bedrag (vanaf 1.000 euro). Dat kan volledig anoniem. Neemt u hiervoor contact op met een van de bestuursleden of via het contactformulier.

ANBI

Stichting Agri Facts heeft een aanvraag gedaan om door de belastingdienst erkend te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan STAF kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over donaties en die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van STAF. Ook uitkeringen die STAF eventueel zelf doet voor bijvoorbeeld onderzoek zijn vrijgesteld van schenkingsrechten.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI’s. STAF heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website moeten staan, bij elkaar gezet. Klik hier voor meer info

Rechtstreeks Doneren

Met onderstaand formulier kunt u via iDEAL doneren. Geef zelf het bedrag op. Uw gegevens zijn niet verplicht om in te vullen.

Naam

E-mailadres

Project

Bedrag €*Deel via: