Onderstaande video’s zijn ook te bekijken op ons YouTube kanaal.

Agrifacts – ‘Slechte waterkwaliteit onterecht toegeschreven aan de landbouw’

Waterkwaliteit onder druk door landbouw? Waar komen die hoge fosfaatwaarden vandaan? Komen die uit de landbouw, of ligt hieraan een natuurlijke oorzaak ten grondslag? Het bijzondere is dat de gebieden met hoge fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater, niet direct de gebieden zijn met veel veehouderij en mest.

Agrifacts – ‘Onjuiste meting stikstof depositie’

Landelijk gezien heeft de landbouw een aandeel van 45% in de stikstofdepositie (volgens rekenmodellen). Die stikstof blijft vooral dichtbij huis. Als je kijkt naar de natuurgebieden, dan komt de stikstof meestal van elders.

Naar een beter stikstofbeleid in twee stappen

Naar een beter stikstofbeleid in twee stappen. De natuurwetgeving (PAS) steekt nu niet goed in elkaar. Niemand weet hoeveel stikstof er op de natuur terechtkomt omdat dit niet gemeten wordt. Bovendien worden veel mogelijkheden om de stikstofuitstoot te beperken, niet benut. Dit is een productie in opdracht van Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Agrifacts – ‘Dieren moeten van klimaatagenda af’

Zijn koeien en ander vee een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde? Ja, zegt de Nederlandse klimaatagenda nadrukkelijk. Als je Amerikaanse studies leest, kom je tot andere conclusies.

Deel via: