Onderzoek en feitenchecks

STAF beschikt over een vaste onderzoeksredactie, aangevuld met freelancers. Deze redactie functioneert onafhankelijk van het bestuur en de organisatie, en bepaalt volledig zelf welke vraagstukken worden opgepakt. De feitenchecks worden op een journalistieke wijze aangepakt. De vaste redactie bestaat uit: 

Dr. Piet van der Aar, onderzoeker  
Klaas van der Horst, onderzoeksjournalist  
René Luijmes, onderzoeksjournalist
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist 

 

Bestuur

De Stichting AgriFacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de akkerbouw en veehouderij. Het bestuur bestaat uit:

Jaap Haanstra, voorzitter (akkerbouw)
Wim Blijdorp, penningmeester (akkerbouw)
Tom van der Meer (fruitteelt, akkerbouw)
Hans Puttenstein (melkvee)

 

Organisatie

Frans van de Lindeloof, directeur (secretaris, financiën)
Gerda Weijers-Verboort (business controller, financiën)
Co Scholten, website en media

STAF wordt ondersteund door enkele adviseurs. 

De bestuursleden en directeur ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle fondsen ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

Deel via: