De Stichting AgriFacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de akkerbouw en veehouderij. Het bestuur bestaat uit:

Jaap Haanstra, voorzitter
Jaap heeft samen met zijn twee zonen een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest (NOP).

Wim Blijdorp
Wim is akkerbouwer in de Wieringermeerpolder (Middenmeer). 

Tom van der Meer
Tom is fruitteler en akkerbouwer in het Zeeuwse Kapelle  

Hans Puttenstein
Hans is melkveehouder en roodbontfokker in Kamperveen 

Gerda Weijers-Verboort
Gerda is business controller, heeft samen met haar ouders een akkerbouwbedrijf en is daarnaast nauw betrokken bij het melkveebedrijf van haar man. 

Wetenschappelijke Raad van Advies

De Wetenschappelijke Raad van Advies adviseert STAF over de aanpak van vraagstukken. Hierin hebben zitting:

Dr. Aalt Dijkhuizen  (voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en van de Topsector Agri & Food).

Onderzoek 

Dr. Piet van der Aar, research 
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist 

Organisatie

Frans van de Lindeloof, directeur
Sandra Marseille, office assistent
Co Scholten, website en media

Enkele adviseurs ondersteunen STAF op specifieke onderdelen, zoals: media, onderwijs, bestuurszaken, automatisering.

STAF is te bereiken via info[at]stichtingagrifacts.nl

De bestuursleden en directeur ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle fondsen ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

Deel via: