Onderzoek en feitenchecks

Vraagstukken worden op een onderzoeksjournalistieke manier aangepakt. STAF werkt met een vaste onderzoeksredactie, aangevuld met freelance onderzoekers. De onderzoeksredactie werkt onafhankelijk van het bestuur. De vaste redactie bestaat uit: 

Dr. Piet van der Aar, onderzoeker 
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist 

 

Bestuur

De Stichting AgriFacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de akkerbouw en veehouderij. Het bestuur bestaat uit:

Jaap Haanstra, voorzitter (akkerbouw)
Wim Blijdorp, penningmeester (akkerbouw)
Tom van der Meer (fruitteelt, akkerbouw)
Hans Puttenstein (melkvee)

 

Organisatie

Frans van de Lindeloof, directeur (secretaris, financiën)
Gerda Weijers-Verboort (business controller, financiën)
Co Scholten, website en media

STAF wordt ondersteund door enkele adviseurs. 

De bestuursleden en directeur ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle fondsen ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

Deel via: