De Stichting Agrifacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de veehouderij en de akkerbouw. Het bestuur bestaat uit:

John Spithoven, voorzitter
John is melkveehouder en heeft een bedrijf met een kleine 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee in het Gelderse Maurik.
Email: J.Spithoven[at]stichtingagrifacts.nl

Wim Kromwijk, secretaris
Wim is directeur-eigenaar van Kromwijk Agriservice BV in Driebruggen (Zuid-Holland). Hij is gespecialiseerd in mest- en mineralenvraagstukken in met name de akkerbouw, maar ook in de veehouderij. .
Email: W.Kromwijk[at]stichtingagrifacts.nl

Jaap Haanstra, vicevoorzitter
Jaap heeft samen met zijn twee zonen een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest (NOP).
Email: J.Haanstra[at]stichtingagrifacts.nl

Leonie Bosch-Chapel, penningmeester
Leonie is mede-eigenaar van een melkveebedrijf in het Overijsselse Luttenberg en docent aan de Saxion Hogeschool.
Email: L.Bosch[at]stichtingagrifacts.nl

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurlijke werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle fondsen ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

STAF-Werk in uitvoering

Het Bestuur wordt ondersteund door:

Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist), coördinatie STAF Research
Email: G.Rotgers[at]stichtingagrifacts.nl

Co Scholten, website en media

Deel via: