De Stichting AgriFacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de veehouderij en de akkerbouw. Het bestuur bestaat uit:

Jaap Haanstra, voorzitter
Jaap heeft samen met zijn twee zonen een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest (NOP).

Leonie Bosch-Chapel, penningmeester
Leonie is mede-eigenaar van een melkveebedrijf in het Overijsselse Luttenberg en verbonden aan TU Twente.

Wim Blijdorp
Wim is akkerbouwer in de Wieringermeerpolder (Middenmeer). 

Tom van der Meer
Tom is fruitteler en akkerbouwer in het Zeeuwse Kapelle  

Hans Puttenstein
Hans is melkveehouder en roodbontfokker in Kamperveen 

Wetenschappelijke Raad van Advies

De Wetenschappelijke Raad van Advies adviseert STAF over de aanpak van vraagstukken. Hierin hebben zitting:

Dr. Aalt Dijkhuizen  (voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en van de Topsector Agri & Food).

Mr. Gerard Snijders  (oud-advocaat te Utrecht en oud-hoogleraar Agrarisch recht te Nijmegen)

Onderzoek en organisatie

Frans van de Lindeloof, directeur
Dr. Piet van der Aar, research 
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist 
Co Scholten, website en media 
Sandra Marseille, office assistent

STAF is te bereiken via info[at]stichtingagrifacts.nl

De bestuursleden en directeur ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle fondsen ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

Deel via: