Redactie Agrifacts

De Agrifacts-redactie betreft een onderzoeks/wetenschappelijke redactie die zowel journalistieke als wetenschappelijke onderzoeken realiseert. De redactie functioneert onafhankelijk van het bestuur, de abonnees en donateurs. De feitenchecks en studies worden op een journalistieke wijze aangepakt. De vaste onderzoeksredactie bestaat uit: 

Dr. Piet van der Aar, onderzoeker  
Klaas van der Horst, onderzoeksjournalist  
René Luijmes, onderzoeksjournalist
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist 

Agrifacts werkt daarnaast met externe wetenschappers en journalisten.

 

Bestuur Stichting

De Stichting AgriFacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de akkerbouw en veehouderij. Het bestuur bestaat uit:

Jaap Haanstra, voorzitter (akkerbouw)
Wim Blijdorp, penningmeester (akkerbouw)
Hans Puttenstein (melkvee)

 

Organisatie

Frans van de Lindeloof, directeur (secretaris, financiën)
Gerda Weijers-Verboort (business controller, financiën)
Co Scholten, website en media

De bestuursleden en directeur ontvangen voor hun werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle abonnementsinkomsten en donaties ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

Samenstelverklaring jaarcijfers door Flynth / Accon.

STAF wordt ondersteund door enkele adviseurs.

 

Financiering

Agrifacts wordt in 2022 gefinancierd vanuit donateurs-abonnementen, vrijwillige giften en sponsoren. Contractueel is vastgelegd dat donateurs en sponsoren geen enkele invloed hebben op de redactie. Niet op de keuze van onderwerpen, noch over de besteding van het geld.

Deel via: