Op deze pagina kunt u zien welke onderzoeksprojecten lopen en wat de voortgang is van het onderzoek.

STAF dagvaart Planbureau voor de Leefomgeving wegens niet transparant communiceren

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft eind december 2019 een dagvaarding ontvangen namens STAF. STAF eist dat het PBL transparanter communiceert over gewasbeschermingsmiddelen. Het PBL kwam in juni 2019 met een evaluatie van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid, maar liet veel informatie achterwege. Hierdoor trok het publiek massaal onjuiste conclusies.

STAF sprak het PBL eind 2018 ook al aan op ‘de kunst van het weglaten’, waardoor politici, stakeholders en media op het verkeerde been werden gezet. Volgens het PBL zouden 25 tot 40 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten, als alle Europeanen de helft minder dierlijke eiwitten zouden consumeren. Hier waren de woorden van 9 procent ‘weggevallen’ (m.a.w. 25 – 40% van 9% = 2 tot 4%).  Deze omissie werd door het PBL rechtgezet.

Een link naar de correspondentie met het PBL vindt u hier. (opent in een nieuwe ta

STAF beraadt zich op verdere acties tegen onjuistheden in schoolboeken

Met dank aan een team van vrijwilligers werden in 2019 alle relevante schoolboeken voor het basisonderwijs, van de grote uitgevers, gescreend op juistheid en neutraliteit. De auteur van het beste schoolboek, Ruud Rouvroye, werd in de bloemetjes gezet en ontving een geldprijs. Momenteel wordt gewerkt aan een (semi)wetenschappelijke publicatie van het schoolboekenonderzoek.

Uit het schoolboekenonderzoek blijkt dat alleen het boek van Rouvroye (zie foto) 100 procent juist en neutraal is. STAF beraadt zich op verdere acties tegen onjuistheden in schoolboeken.

Geldstromen NGO’s in kaart gebracht 

Er zijn sterke aanwijzingen dat NGO’s elkaar helpen aan ‘eigen middelen’ om zo aanspraak te kunnen maken op co-financiering door de overheid.

Overige onderwerpen

* Milieu Centraal. Is het wolkje melk in de koffie echt zo desastreus voor het klimaat, zoals Milieu Centraal becijfert?

* EFSA. Hoe (on)afhankelijk verliep de besluitvorming omtrent de nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen in Brussel?

Deel via: