Op deze pagina kunt u zien welke onderzoeksprojecten  lopen en wat de voortgang is van het onderzoek.

Vitens in de fout met waterbespaartip ‘eet eens geen vlees’

Waterleidingmaatschappij Vitens roept op om leidingwater te besparen door minder vlees te eten. Volgens het bedrijf is voor de productie van één kilo rundvlees 15.000 liter water nodig. 

Download hier de brief die STAF zond aan Vitens.

 

PBL bericht onjuist over klimaatwinst eten minder vlees

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) communiceert onjuist over de klimaatwinst die wordt bereikt door halvering van de consumptie van vlees, zuivel en eieren. Volgens het PBL gaat het om een ‘forse klimaatwinst’; 25 tot 40 procent minder broeikasgassen.

STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren


(opent in een nieuwe tab)

Deel via: