Stichting Agri Facts heeft een aanvraag gedaan om door de belastingdienst erkend te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan STAF kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over donaties en die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van STAF. Ook uitkeringen die STAF eventueel zelf doet voor bijvoorbeeld onderzoek zijn vrijgesteld van schenkingsrechten.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI’s. STAF heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website moeten staan, bij elkaar gezet. U vindt deze samenvatting hieronder. Het volledige beleidsplan van STAF kunt u hier vinden: beleidsplan.

Naam: Stichting Agri Facts (STAF)

Bezoekadres (en postadres)
Stichting Agri Facts
Godfried van Seijstlaan26
3703 BS Zeist

M: info@stichtingagrifacts.nl
T: 0650244089
W: www.stichtingagrifacts.nl

RSIN nummer:
859238921

Contactgegevens:
Voor de contactgegevens kijkt u op contactpagina

Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling van STAF vindt u op de pagina bestuur.

Gedagscode bestuurders STAF
Het bestuur van de STAF is van mening dat transparantie van en verantwoording over de positie en het beleid van de STAF van belang is.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2019-2020 vindt u hier (PDF).

Misse/Visie STAF
‘Wij geloven dat het belang van de landbouwer en daarmee de bescherming van de voedselzekerheid geborgd moet worden in alles wat de overheid en de samenleving doet. Dit is alleen haalbaar als de overheid en de samenleving beschikt over de juiste feiten’.

Beloningsbeleid:
De STAF heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van het fonds vastgelegd. Deze statuten kunt u hier downloaden.

Jaarverslag:
Vanaf 2020 kunt u de jaarverslagen (vanaf 2019) hier vinden

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording vindt u als onderdeel van de jaarverslagen.

Deel via: