Het is de ergernis van boer en tuinder: als dader te worden aangewezen van allerhande rampspoed, terwijl de bewijzen daarvoor ontbreken. ‘Aannames’ in plaats van ‘zeker weten’ voeren soms de motivatie voor beleidsmaatregelen. Daarbij drukken financiers hun stempel op het wetenschappelijke beleidsonderzoek, door van de wetenschappers een eenzijdige benadering te eisen, wat leidt tot eenzijdige uitkomsten.
De Stichting Agri Facts (STAF) heeft als doel: Het controleren van de juistheid van (wetenschappelijke) feiten voor de onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid. Ook toetst STAF het gebruik van deze (wetenschappelijke) feiten en stelt zij alles in het werk om ervoor te zorgen dat correcte feiten worden gebruikt voor het land- en tuinbouwbeleid.
De STAF tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitvoeren dan wel organiseren van (wetenschappelijk) onderzoek, lobbyactiviteiten en het genereren van media-aandacht.
De STAF beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

STAF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72793961.

Bestuur van STAF

De Stichting Agrifacts (STAF) heeft een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de veehouderij en de akkerbouw. Het bestuur bestaat uit:

John Spithoven, voorzitter
John is melkveehouder en heeft een bedrijf met een kleine 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee in het Gelderse Maurik.
Email: J.Spithoven[at]stichtingagrifacts.nl

Wim Kromwijk, secretaris
Wim is directeur-eigenaar van Kromwijk Agriservice BV in Driebruggen (Zuid-Holland). Hij is gespecialiseerd in mest- en mineralenvraagstukken in met name de akkerbouw, maar ook in de veehouderij. .
Email: W.Kromwijk[at]stichtingagrifacts.nl

Jaap Haanstra, vicevoorzitter
Jaap heeft samen met zijn twee zonen een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest (NOP).
Email: J.Haanstra[at]stichtingagrifacts.nl

Leonie Bosch-Chapel, penningmeester
Leonie is mede-eigenaar van een melkveebedrijf in het Overijsselse Luttenberg en docent aan de Saxion Hogeschool.
Email: L.Bosch[at]stichtingagrifacts.nl

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurlijke werk geen vergoeding. Hierdoor komen alle fondsen ten goede aan de (wetenschappelijke) onderzoeken, beleidstoetsingen, activiteiten die bijdragen aan een correcte onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid.

STAF-Werk in uitvoering

Het Bestuur wordt ondersteund door:

Geesje Rotgers, coördinatie STAF Research
Email: G.Rotgers[at]stichtingagrifacts.nl

Co Scholten, website en media

Deel via: